تبلیغات
داروسازی 88 کرمان
1388/09/24

این مطلب خیلی برام عجیب بود

چون چینی ها ثابت کردند : 64=65 است. از این چینی ها هیچ کاری بعید نیست. نه؟؟؟


? 65 = 64

شاید باور کردنش سخت باشه ولی طبق استدلالی که در این تصویر متحرک
توسط چینی ها بیان شده شصت و چهار مساویست با شصت و پنج !!!

 

tajdar


منبع:
WWW.TAJDAR.IR   


ZigZ@g
Blog Skin