تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

(قصد نصیحت ندارم این جملات رو توی یه کتاب پیدا کردم گفتم شاید به دردتون بخوره!)

زندگی همان چیزی است که افکار ما آن را میسازد.
                                                                (مارکوس اورلیوس)
متفاوت دیدن منجر به متفاوت شدن میگردد.
 
قوه تصور اگر چه به کندی ولی در نهایت غیر ممکن را ممکن میسازد.
                                                                (امیلی دیکینسون)
بزرگترین اشتباه این است که از اشتباه کردن بترسیم.
                                                                  (آلبرت هیوبارد)
شما حاصل افکار خود هستید آنچه شخص در تمام مدت روز به آن فکر میکند همان می شود.
 
تغییر دید همه چیز را عوض میکند.
                                                                    (ویلیام بلیک)
اعتماد به نفس مایه پیروزی است.
                                                              (رالف والدو امرسون)
این افکار آدمی است که زندگی او را میسازد.
                                                                   (مارک اورل)
هرگز کاری را که امروز قادر به انجامش هستید به فردا موکول نکنید امروز همان فردایی است که دیروز منتظرش بودید.
                                                                   (مارک تواین)
هر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر میرسد.
                                                                      (کارلایل)
ما پدیده ها را نه آنطور که هستند بلکه آن طور که هستیم میبینیم.
                                                                    (امانوئل کانت)
اشخاصی که وقت ندارند همان هایی هستند که که کمتر کار میکنند.
                                                                      (شوپنهاور)
غیر ممکن وجود ندارد.
                                                                       (ناپلئون)
کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض میکند.
                                                                        (گوته)
شعله های بزرگ از جرقه های کوچک ناشی میشوند.
                                                                        (دانته)
ما بوسیله اندیشه هایمان ترقی میکنیم و از نردبان تصوری که از خویش داریم بالا میرویم.
                                                                    (سوئت ماردن)
 
 
 

Blog Skin