تبلیغات
داروسازی 88 کرمان
1388/07/28

زندگی مثل دوچرخه سواری می مونه..........واسه حفظ تعادلت همیشه باید در حرکت باشی.     البرت انیشتن                                                 

 

همیشه در سمت جریان اب نروید.....تنها ماهی های مرده با جریان اب حرکت می کنند.

کتاب هزار راه موفقیت

Insert Link

 مراقب باشید چیزهای که دوست دارید را بدست آورید وگرنه ناچار خواهید بود چیزهای که بدست آورده اید دوست داشته باشید.

  جرج برنارد شاو   

 

دنیا بقدری بزرگ است که برای همه جا هست.به جای آنکه جای دیگران را بگیری سعی کنید جای خود را بیابید.

چارلی چاپلین

 

سعادت مانند توپ فوتبال است وقتی از ما دور می شود دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم.

شاتو بریان

 

 

Blog Skin