تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

                                            
 
ساعت 5 و 26 دقیقه بامداد روزی چون امروز در سال 1382 (26 دسامبر 2003) ..وای بر زمین.به یاد تمامی دوستانمان.خواهران و برادرنشان ....پدران و مادرانشان.....عموهاوعمه هایشان..خاله ها ودایی های شان.. .فرزندانشان..به  یادهمه کودکان بم وب یاد همه ی آنهایی که در یک لحظه رفتند.روحشان شاد ویادشان گرامی باد.

 

Blog Skin