تبلیغات
داروسازی 88 کرمان
1389/02/31

بعضی‌ها شعرشان سپید است، دلشان سیاه،                                    
بعضی‌ها شعرشان کهنه است، فکرشان نو،                                        
بعضی‌ها شعرشان نو است، فکرشان کهنه،                                        
بعضی‌ها یک عمر زندگی می‌کنند برای رسیدن به زندگی،                       
بعضی‌ها زمین‌ها را از خدا مجانی می‌گیرند و به بندگان خدا گران               می‌فروشند.                                                                           


 
بعضی‌ها حمال کتابند،                                                                     
بعضی‌ها بقال کتابند،                                                                       
بعضی‌ها انباردارکتابند،                                                                     
بعضی‌ها کلکسیونر کتابند                                                             
بعضی‌ها قیمتشان به لباسشان است،
                                                بعضی به کیفشان                                                                           
بعضی‌ها اصلا‏ قیمتی ندارند،                                                          
بعضی‌ها به درد آلبوم می‌خورند،                                                         
بعضی‌ها را باید قاب گرفت،                                                               
بعضی‌ها را باید بایگانی کرد،                                                              
بعضی‌ها را باید به آب انداخت،                                                        
بعضی‌ها هزار لایه دارند                                                                    
بعضی‌ها نان نامشان را می‌خورند،                                                  
بعضی‌ها نان جوانیشان را میخورند،                                                     
بعضی‌ها نان موی سفیدشان را میخورند،                                             
بعضی‌ها نان پدرانشان را میخورند،                                                      
بعضی‌ها نان خشک و خالی میخورند،                                                  
بعضی‌ها اصلا نان نمیخورند،                                                          

بعضی ها صدای آب را ترجمه می‌کنند.                                                 
بعضی ها صدای ملائک را می‌شنوند.                                                   
بعضی ها صدای دل خود را هم نمی‌شنوند                                 

بعضی ها در تلاشند که بی‌تفاوت باشند.                                          
بعضی ها فکر می‌کنند چون صدایشان از بقیه بلندتر است، حق با آنهاست. 
بعضی ها فکر میکنند وقتی بلندتر حرف بزنند، حق با آنهاست.              


بعضی ها فکر میکنند پول مغز می‌آورد و بی پولی بی مغزی                  

بعضی ها ابتذال را با روشنفکری اشتباه می‌گیرند                               

بعضی ها در تمام زندگی‌شان نقش بازی می‌کنند                              


بعضی ها دنیایشان به اندازه یک محله است، بعضی به اندازه یک شهر،        
بعضی به اندازه کرة زمین و بعضی به وسعت کل هستی.                         بعضی‌ها همرنگ جماعت می‌شوند ولی همفکر جماعت نه،                      

بعضی ها را همیشه یا در بنگاه میبینی یا در بانک                                 
بعضی ها به خاطر پول همه کاره میشوند                                        
بعضی ها..............  بماند!                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                       
زیاده عرضی نیست...                                       Blog Skin