تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

با کسب اجازه از همه دوستان و امید به اینکه این پستم هم نهایتا مجبور نشم حذف کنم!!!!!! بعضی از فنون هنر مدیریت رو در یکی از پیشرفته ترین کشور های دنیا... نه نه ببخشید پیشرفته ترین کشور دنیا(یکی از نداره)  خدمتتون شرح میدم....

در بعضی کشورها: موفقیت مدیر بر اساس پیشرفت مجموعه تحت مدیریتش سنجیده میشود
در کشور الگو: موفقیت مدیر سنجیده نمیشود، خود مدیر بودن نشانه موفقیت است

در بعضی کشورها: مدیران بعضی وقتها استعفا میدهند
در
کشور الگو: عشق به خدمت مانع از استعفا میشود


 

در بعضی کشورها: افراد از مشاغل پایین شروع میکنند و به تدریج ممکن است مدیر شوند
در کشور الگو: افراد مدیر مادرزادی هستند و اولین شغلشان در بیست سالگی مدیریت است

در بعضی کشورها: برای یک پست مدیریت، دنبال مدیر می‌گردند
در کشور الگو: برای یک فرد، دنبال پست مدیریت میگردند و در صورت لزوم این پست ساخته میشود

در بعضی کشورها: یک کارمند ساده ممکن است سه سال بعد مدیر شود
در کشور الگو: یک کارمند ساده، سه سال بعد همان کارمند ساده است، در حالیکه مدیرش سه بار عوض شده

در بعضی کشورها: اگر بخواهند از دانش و تجربه کسی حداکثر استفاده را بکنند، او را مشاور مدیریت میکنند
در کشور الگو: اگر بخواهند از کسی هیچ استفاده ای نکنند، او را مشاور مدیریت میکنند

در بعضی کشورها: اگر کسی از کار برکنار شود، عذرخواهی میکند و حتی ممکن است محاکمه شود
در کشور الگو: اگر کسی از کار برکنار شود، طی مراسم باشکوهی از او تقدیر میشود و پست مدیریت جدید میگیرد

در بعضی کشورها: مدیران بصورت مستقل استخدام و برکنار میشوند، ولی بصورت گروهی و هماهنگ کار میکنند
در کشور الگو: مدیران بصورت مستقل و غیرهماهنگ کار میکنند، ولی بصورت گروهی استخدام و برکنار میشوند

در بعضی کشورها: برای استخدام مدیر، در روزنامه آگهی میدهند و با برخی مصاحبه میکنند
در کشور الگو: برای استخدام مدیر، به فرد مورد نظر تلفن میکنند

در بعضی کشورها: زمان پایان کار یک مدیر و شروع کار مدیر بعدی از قبل مشخص است
در کشور الگو: مدیران در همان روز حکم مدیریت یا برکناریشان را میگیرند

در بعضی کشورها: همه میدانند درآمد قانونی یک مدیر زیاد است
در کشور الگو: مدیران انسانهای ساده زیستی هستند که درآمدشان به کسی ربطی ندارد

در بعضی کشورها: شما مدیرتان را با اسم کوچک صدا میزنید

در کشور الگو: شما مدیرتان را صدا نمیزنید، چون اصلاً به شما وقت ملاقات نمیدهد

در بعضی کشورها: برای مدیریت، سابقه کار مفید و لیاقت لازم است
در کشور الگو: برای مدیریت، مورد اعتماد بودن کفایت میکند

راستی از تایید نظرات بی ربط معذورم باز دعوا میشه بعد گیرشو به من میدن 

زیاده عرضی نیست.... 


 

Blog Skin