تبلیغات
داروسازی 88 کرمان

1 یهو نگاه میکنی می بینی خانوادت که nنفر بیشتر نیستن 2n+3 خط موبایل دارن

 2 واسه دوستت sms میفرستی،در حالیکه صندلی بغل دستی تو نشسته

 3 رابطت با اقوام و دوستانی که ایمیل ندارن کمتر و کمتر میشه تا به حد صفر برسه  

4  استاد مشاورت از طریق smsیا میلت باهات ارتباط برقرار می کنه

5 هر آگهی تلویزیونی یه آدرس اینترنتی هم داره

6 وقتی خوابگاه یا خونه رو بدون موبایلت ترک میکنی،استرس همه وجودت رو میگیره و با سرعت برمیگردی که موبایلت رو برداری، بدون توجه به اینکه 20 سال از عمرت رو بدون موبایل گذروندی
 
8 صبحها قبل از خوردن صبحونه اولین کاری که میکنی سر زدن به اینترنت و چک کردن ایمیله

9 الان در حالیکه این پست رو میخونی،سرت رو تکون میدی و لبخند میزنی
 
10 اینقدر سرگرم خوندن این پست بودی که حتی متوجه نشدی این لیست شماره 7 نداره

11 الان دوباره برگشتی بالا که چک کنی شماره 7 رو داشته یا نه

12 و من مطمئنم که اگه دوباره برگردی بالاحتماً شماره 7 رو پیداش میکنی،بخاطر اینکه خوب بهش توجه نکردی

13 دوباره برمیگردی بالا ولی شماره 7 رو پیدا نمیکنی،خوب من شوخی کردم ولی نشون میده که تو به خودت هم اعتماد نداری و هرچی بقیه میگن باور میکنی.

سال 2010 خوش بگذره!


Blog Skin