تبلیغات
داروسازی 88 کرمان
1390/08/10


لئوناردو داوینچی هنگام كشیدن تابلوی شام آخر دچار مشكل بزرگی شد :
می بایست نیكی را به شكل عیسی و بدی را به شكل یهودا، از یاران مسیح
كه هنگام شام تصمیم گرفت به او خیانت كند، تصویر می كرد. كار را نیمه
تمام رها كرد تا مدل های آرمانیش را پیدا كند....

ادامه مطلب
1390/06/8

عید فطر بر همه شما مبارک 

مردی برای اصلاح سر و صورتش به آرایشگاه رفت. در حال کار، گفتگوی جالبی بین آنها در گرفت.
آنها به موضوع « خدا » رسیدند،
آرایشگر گفت: من باور نمی کنم خدا وجود داشته باشد!
مشتری پرسید :چرا؟
آرایشگر گفت : کافی است به خیابان بروی تا ببینی چرا خدا وجود ندارد.
اگر خدا وجود داشت آیا این همه مریض می شدند؟
بچه های بی سرپرست پیدا می شدند؟ این همه درد و رنج وجود داشت؟
نمی توانم خدای مهربانی را تصور کنم که اجازه می دهد این چیز ها وجود داشته باشند.
مشتری لحظه ای فکر کرد،اما جوابی نداد؛چون نمی خواست جروبحث کند.
آرایشگر کارش را تمام کرد و مشتری از مغازه بیرون رفت.
در خیابان مردی را دید با موهای بلند و کثیف و به هم تابیده و ریش اصلاح نکرده...
مشتری برگشت و دوباره وارد آرایشگاه شد و به آرایشگر گفت:
به نظر من آرایشگرها هم وجود ندارند.
آرایشگر با تعجب گفت:چرا چنین حرفی می زنی؟
من این جا هستم،همین الان موهای تو را کوتاه کردم.
مشتری با اعتراض گفت : نه!!! آرایشگر ها وجود ندارند، چون اگر وجود داشتند، هیچ کس مثل مردی که آن بیرون است، با موهای بلند و کثیف و ریش اصلاح نکرده پیدا نمی شد.
آرایشگر گفت : نه بابا ؛ آرایشگر ها وجود دارند، موضوع این است که مردم به ما مراجعه نمی کنند.
مشتری تایید کرد: دقیقا! نکته همین است.
خدا هم وجود دارد!
فقط مردم به او مراجعه نمی کنند و دنبالش نمی گردند.
برای همین است که این همه درد و رنج در دنیا وجود دارد

برخی از خاطره های جالب و آشكار از زندگی آلبرت انیشتین كه اخیرا توسط مجله تایم به عنوان مرد قرن مفتخر شده بود:

یك روز در هنگام تور سخنرانی ، راننده آلبرت انیشتین ، كه اغلب در طول سخنرانی او در انتهای سالن می نشست ، بیان كرد كه او احتمالا می تواند سخنرانی انشتین را ارائه دهد. زیرا چندین مرتبه آنرا شنیده است. برای اطمینان بیشتر ، در توقف بعدی در این سفر، انیشتین و راننده جای خود را عوض كردند و انشتین با لباس راننده در انتهای سالن نشست....

ادامه مطلب

صندلی داغ

اینجانب بشیر دلدار متولد 8/9/1369نیشابور هستم .

دوست دارم هر  سوالی دارین بپرسین   امیدوارم بتونم جوابتون کامل بدم

روز معلم رو به تمامی معلم های دوران زندگیم تبریک میگم  مخصوصا پدر و مادر خودم

همچنین به همه ی پدر و مادر های همکلاسیم که معلم هستن    گر چه همه ی پدر و مادر ها ی ما اولین معلمان زندگی ما بودن   

  اگر دوست دارین بنویسین بهترین معلم دوران تحصیلتون کی بوده؟  

به یاد جمله ای که روز معلم پای تخته مینوشتم    

            ((معلم باغبان باغ عشق است ))

می گویند در دوران قبل که پاســگاه های ژاندارمری در مناطق مرزی و روستایی و دور از شهرها وجود داشته و اکثرا ماموران مستقر در آنها از نقاط دیگر برای خدمت منتقل می شدند باید مــدت زیادی را دور از اقوام و بستگان سپری می کردند کما اینکه...

ادامه مطلب
Blog Skin